projectontwikkeling
We bedenken uitzonderlijke “concepten” die we uitwerken tot aantrekkelijke “nieuwbouwprojecten” waar het aangenaam wonen, winkelen, werken & genieten is.

Lees meer
herontwikkeling
In relatief korte tijd heeft de bouwwereld grote veranderingen ondergaan. België beschikt over veel kantoor- en in verval geraakte panden, waardoor nieuwbouw lang niet altijd noodzakelijk of wenselijk is. Steeds vaker kiezen we ervoor om een bestaand gebouw een ‘tweede leven te geven’. Daarom hebben we herontwikkeling prominent in onze organisatie gepositioneerd, zodat we adequaat op deze trend kunnen inspelen.

Lees meer
investeringen
Omdat we bij Silverline denken op lange termijn nemen we regelmatig strategische posities. We investeren in opbrengstgebouwen en bedrijfssites die we op middellange of lange termijn verhuren om vervolgens te ontwikkelen of herontwikkelen.

Lees meer